Nieuwsbrief no 30 van de Werkgroep Flora & Fauna

nieuwsbrief 2017 no 30 Ron Stevense

Hij is er weer: de  a l l e r n i e u w s t e  nieuwsbrief van de Werkgroep Flora & Fauna Zwijndrechtse Waard. De  d e r t i g s t e van dit jaar. Ron Stevense weet van geen ophouden. Lees hier zijn laatste column: 

Er is een foutje geslopen in de vorige nieuwsbrief. Die had een verkeerde datum en nieuwsbrief nummer. Gelukkig is de inhoud wel goed.

Afgelopen zaterdag werd de landelijke natuurdag georganiseerd waar wij ook aan  meegewerkt hebben. Het was een positieve dag waarin de één mee ging helpen werken en de ander weer deelnam aan een excursie of aan geo-catching. We zullen deze dag zeker volgend jaar herhalen.

We zijn weer volop aan het maaien en kappen van bomen. Binnenkort gaan we beginnen met de bomenkap om het terrein vrij te maken voor het bouwen van een  bezoekerscentrum. We zullen de bouw in deze nieuwsbrief volgen. Zoals het nu voor staat zal het gebouw er volgend jaar mei staan. Maar ja, de bouw leeft van vertragingen! Er is ook nog een werkdag gepland voor het Waalpad. Het is de bedoeling dat na het herstellen van de paddenpoel nu het Wilgenlaantje wordt hersteld. Als u mee wilt helpen, staan er
in de volgende nieuwsbrief meer gegevens.

Ook hopen we binnenkort van de gemeente te horen wat nu de bedoeling is met het kappen van de bomen langs het “Waaltje”. Inmiddels is het vleermuizen onderzoek verricht, maar we hebben daar geen informatie over gehad. We zullen zeker alles blijven volgen.

Tenslotte: kom je ook naar de lezing over bijen op dinsdag 14 november? Zie de nieuwsbrief op bladzijde 2 voor verdere gegevens. Ook is er een informatie middag over de nieuwe omgevingswet.

m.a.w.: Opnieuw ‘tig’ pagina’s met wetenswaardigheden die natuurliefhebbers in de Zwijndrechtse Waard kunnen interesseren. Klik hier om die laatste helemaal te lezen. Of op de afbeelding hieronder.

Oudere nieuwsbrieven lezen? Klik dan hier. 

nieuwsbrief 2017 no 30 Ron Stevense

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.