9 oktober: Lezing in ‘t Weetpunt : “De Biesbosch; van boerenland naar waterland.”

9 oktober 2018, in ‘t Weetpunt om 19.30 uur. Weetpunt open om 19.00

De Biesbosch; van boerenland naar waterland. 

De lezing laat zien wat er in de afgelopen 20, 25 jaar allemaal in de Biesbosch is veranderd door kleiwinning en Ruimte voor de Rivier en wat dat in natuurwetenschappelijke zin heeft opgeleverd.  

De presentatie duurt ongeveer anderhalf uur (met pauze) en wordt verzorgd door Jacques van der Neut, kenner van het gebied.

DSC06608

foto’s:  Moldiep in de Dordtse Biesbosch op een winterse dag.

DSC06607

Natuurontwikkelingsprojecten in de Biesbosch, gestart naar aanleiding van de Deltawet Grote Rivieren, gaan gepaard met nogal wat grondverzet. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het rivierengebied was destijds veel klei nodig en diverse in de omgeving van de Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven.

Na deze werkzaamheden kondigde Rijkswaterstaat de komst van Ruimte voor de Rivier aan, beleid waarbij in het rivierengebied ruimte gecreëerd werd, voor toekomstige hoge rivier-afvoeren. Momenteel is er ruim 3000 hectare ‘nieuwe’ Biesbosch natuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater.

Op delen die zich spontaan ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pionier-vegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooien-kruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nog een koppel bij! Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied; een unicum voor ons land. In 2016 vestigde zich er zelfs een paartje broedende visarenden! Een jaar later voegde zich daar nog een paartje bij. Uit beide nesten vlogen in totaal zes jongen uit. Op diverse, aangelegde zandplaten broeden thans kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Tijdens de trekperiode fourageren en pleisteren er talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto’s. In oktober 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een ‘kier’, hetgeen voor de Biesbosch echter nauwelijks meer getijdenverschil oplevert. In de monding van het Haringvliet ontstaat door deze ingreep wel een brakwaterzone, waardoor de visintrek (van rivierprik, zeeprik, zeeforel en stekelbaars) zeer waarschijnlijk zal verbeteren. Wellicht schieten er dan ook bruinvissen en zeehonden naar ‘binnen’.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.