Bestuur Vereniging Arboretum Munnike Park

Postadres:
postbus 1068
3330 CB Zwijndrecht

Bestuur: 

Voorzitter Jan Beerentemfel tel: 0617035518 e-mail:
voorz-ver@natuur-zw.nl
Secretaris Andries van der Ent tel: 078-6102318 e-mail:
secr-ver@natuur-zw.nl
2de secretaris Rob Kaïm tel: 0638004749 e-mail:
secr-ver@natuur-zw.nl
Penningmeester Leo de Best tel: 078-6102222 e-mail:
penningm-ver@natuur-zw.nl
Vice-voorzitter Leny Mars tel: 078-6127967 e-mail:
bestuur-ver@natuur-zw.nl
Bestuurslid Sonja Kock  tel: 078-6101160 e-mail:
bestuur-ver@natuur-zw.nl
Bestuurslid Tine de Kievit tel: 078-6103419 e-mail:
bestuur-ver@natuur-zw.nl