Gemeente Zwijndrecht

Verschenen: nieuwsbrief november 2012 voor het buitengebied van de gemeente Zwijndrecht.

buitengebied gem Zwijndrecht

Motto: Ons buitengebied moet mooier en (be)leefbaarder worden. Omgeven door de verstedelijking van de Drechtsteden en de Rotterdamse gemeenten kan het buitengebied een buffer van groen en ontspanning vormen. Voor mensen die er wonen en werken en voor mensen die er willen verblijven van wandelaars tot actieve outdoor sporters.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Meer kwaliteit voor recreatiegebieden
  • Deltapoort op de fiets
  • Intensieve recreatie en duurzame energie Hooge Nesse
  • Kap wilgen recreatiegebied langs Oude Maas
  • Archeologie beleid Zwijndrecht
  • De subsidie voor herstructurering glastuinbouw in Deltapoort
  • Ontwerpbestemmingsplan buitengebied ter inzage
  • Start ontwikkeling Landgoed Buitenland
  • Afspraken gemeenten over (bouw)plannen rond Kijfhoek
  • Handhaving buitengebied

Klik hier voor het hele verhaal