‘Bij vriendelijk’ eiland IJsselmonde

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht werken aan bij-vriendelijk eiland IJsselmonde

Op vrijdag 21 juni zaaiden wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en Ralph Lafleur (Hendrik-Ido-Ambacht) bij de Munnikensteeg de eerste zaadjes voor een nieuw bijenlint: een strook met bloemen waar bijen en andere insecten zich thuis voelen. Het is de start van een netwerk van bijenlinten op het eiland IJsselmonde. In het najaar worden meer locaties in beide gemeenten ingezaaid en hopelijk haken steeds meer andere grondeigenaren hierbij aan. Vanaf komend voorjaar kunnen de wilde bijen van de eerste nectar genieten.

Bijenlint

In het bijenlint komen bloemen die voedsel leveren aan bijen en andere insecten, zoals fluitenkruid, paardenbloem, distels, braam en rode klaver. Bloemen die van nature ook op het eiland IJsselmonde voorkomen. De bijen kunnen ook nestelen in het lint. Dat kan in een bijenhotel zijn, maar ook bijvoorbeeld in boomholtes, in het gras of onder de grond. De bijenlinten helpen de insecten om te overleven. Het gaat niet goed met de wilde bijen in Nederland. Wilde bijen leven – anders dan de bekende honingbij – solitair. Van de ongeveer 360 bijensoorten in Nederland is de helft in hun voortbestaan bedreigd. Hun leefomgeving is gedurende de afgelopen jaren flink aangetast. Bijen zijn belangrijk voor het bestuiven van groente en fruit en dus van zeer groot belang voor onze voedselvoorziening. (Lees verder onder de afbeeldingen)

   bijvriendelijk IJsselmonde 2bijvriendelijk IJsselmonde 1      bijvriendelijk IJsselmonde 3

Samenwerking

Gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht willen met dit bijenlint de bijen helpen. Zij lieten ecologisch adviesbureau Buiting onderzoeken hoe zij de leefomgeving van de wilde bijen kunnen verbeteren. Beide gemeenten betalen elk 25% van de kosten van het bijenlint en de provincie Zuid-Holland vult dit via de Landschapstafel aan tot 100%. Hierin zijn de kosten voor het onderzoek en de aanleg van de eerste 100 meter begrepen. Met het inzaaien van het eerste stukje bijenlint wordt een aanzet gedaan voor een kleurrijker beeld, een toename van verschillende insectensoorten en een verbetering voor de biodiversiteit als geheel. Overige grondeigenaren op het eiland van IJsselmonde, zoals het Waterschap Hollandse Delta en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, hebben belangstelling om hierbij aan te haken.

Bij-vriendelijk

Ook bij het maaien van de bermen houden de gemeenten steeds meer rekening met de bijen. Door minder vaak en een kleiner deel van de berm te maaien, krijgen bijen meer kans. In 2015 ondertekende gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het convenant bij-vriendelijk handelen van Milieudefensie. Dit nieuwe bijenlint sluit aan bij de ambities van dat convenant. Ook wordt hiermee een heldere aansluiting gemaakt bij de ambities uit het groenbeleid van de gemeente Zwijndrecht en de door de Provincie verstrekte bijenhotels voor alle basisscholen van beide gemeenten.

bijvriendelijk IJsselmonde poster

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.