Doe-tip: Insectenhotel

Wilde bijen en andere insecten vinden het heerlijk om een beschutte plek te hebben. Een insectenhotel is daar ideaal voor en makkelijk om te maken. 

Bedreigde bijen

Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij. IVN komt in actie voor de wilde bij met het project Nederland Zoemt. En dat is hard nodig! Klik op de afbeelding om meer te weten

doe-tips_nieuwsitem_headers_insectenhotel

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.