Nieuwsbrief Wetenswaard 01

   klik op de afbeeldingen voor meer info

Beste mensen,
Lange tijd heeft u geen nieuwsbrief ontvangen. Helaas waren er verschillende redenen om pas op de plaats te maken. Ook is het blad Wetenswaard gestopt met zijn papieren uitgave, dit betekent dat alleen de website nog in de lucht is.
Om die reden en omdat er vraag was naar deze nieuwsbrief heb ik besloten er mee door te gaan, zij het wel in een minder aantal uitgaven (ongeveer 1 per maand). Verschil wordt, dat de nieuwsbrief de naam Wetenswaard krijgt.
De verhalen en stukjes die erin verschijnen zijn als vanouds aangevuld met ingestuurd materiaal wat ik binnen krijg. Ik hoop dat dit ook gebeurt en dat er regelmatig stukjes geschreven worden zoals in Wetenswaard gebeurde. Dit zou een welkome aanvulling zijn.
Omdat de nieuwbrief actueel is, kunnen er onderwerpen in die de komende tijd gaan gebeuren, er zal een activiteiten kalender in komen zoals reeds al in de oude nieuwsbrief stond. Belangrijk is dat tijdig de datums worden gemeld.
In het vervolg zal de nieuwe nieuwsbrief zoveel mogelijk rond eerste van de maand verschijnen.
Naar wie wordt de nieuwsbrief gestuurd? Alle bekende nieuwsbrief lezers. Personen en instanties die Wetenswaard kregen en alle vrijwilligers van Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard.
Het zal even zoeken zijn, die nieuwe opzet, maar we proberen dit zo accuraat mogelijk te doen.
Wat nu, als u deze nieuwsbrief niet wil ontvangen? Dan is een mailtje en uw naam genoeg en u wordt van de lijst gehaald.
Helaas is het mogelijk dat in het begin enkel personen een dubbele brief krijgen omdat de aangeleverde lijsten niet op elkaar afgestemd zijn. Dit wordt z.s.m. opgelost.
Ik hoop dat u lezer blijft en dank voor alles wat al gedaan is.
De komende tijd zal er het nodige te melden zijn omdat de huidige corona maatregelen ons meer vrijheid geven.
Vr.gr. Ron Stevense
Coördinator Flora en Fauna
van de Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard

“Een nieuw begin, zoals in de begeleidende brief al werd vermeld. De flora en fauna nieuwsbrief wordt samengevoegd met “Wetenswaard”. Tot deze naamsverandering is besloten naar aanleiding van het stoppen van de gedrukte versie hiervan. Deze nieuwsbrief is een nieuwe start en we hopen dat er in toekomst meer verhalen komen die met Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard en de Vamp te maken hebben.

Alle begin is lastig, afscheid nemen van een papieren versie, opheffen van de Flora en Fauna brief. Treur niet, we willen het beste van de twee combineren, maar dat hang af van de aanvoer van ingezonden stukken die u levert. Ook is het de bedoeling in het volgend nummer een activiteitenagenda te plaatsen. Er is door de corona veel afgelast en er moet weer veel opgestart worden.

Vanaf januari zullen we op normaal activiteitenniveau werken en zullen dan het nodige organiseren. We hebben niet stil gezeten; het werk op de Hooge Nesse is gewoon doorgegaan, ook de werkgroep educatie is weer volop aan het opstarten.

Helaas door omstandige kan de natuurwerkdag van dit jaar niet doorgaan. We zijn zeker van plan dit volgend jaar weer op te pakken.

Vanwege veranderingen (zie verderop) is het logo en de naam van de werkgroepen veranderd. De namen zijn eenvoudiger gemaakt. Hier wordt nog verder over gemeld.”

klik op de afbeelding hierboven of hieronder voor de hele nieuwsbrief

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.