Inspreken in de carrousel….

Een boom voor boom. 
Ron Stevense heeft ingesproken in de Carrousel van 8 februari 2022. Aan de orde kwam daar [om 22.10] de vaststelling bestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149 – 151, locatie ’t Hoff. Terug te zien en te horen op de website van de gemeente Zwijndrecht via de volgende link: https://zwijndrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/940261/Carrousel%201%20%2008-02-2022

De tekst die Ron uitsprak:

“Een boom voor een boom is een opmerking die in de gemeente Zwijndrecht een eigen leven is gaan leiden. Vooral op papier. 

In 2014 werd ik gevraagd door de toenmalige verantwoordelijke Kees Noordermeer om mee te denken over biodiversiteit van de gemeente Zwijndrecht.

Deze was te lezen in de “Natuurkansenkaart van de Gemeente Zwijndrecht”. Hier heb ik toen een visie en toelichting op gegeven, die is uitgereikt aan de gehele gemeenteraad en wethouders. 

In 2015 verscheen “inventarisatie Natuur Wetenschappelijk Centrum beschermde soorten” Wat is er met dit rapport gedaan? 

De toenmalige medewerker groenbeheer Ton van den Dulk introduceerde een Bomensite. Waar iedereen kon zien hoe het met de bomen gesteld is in Zwijndrecht. De site is verdwenen en de bomen ??? 

In 2017 kwam de bestuursopdracht groenvisie uit. U kent dat wel gezond klimaat, waarom groen? Enz. enz.… 

In de wijk waar ik woon, kwam bij de renovatie van het riool een bomenplan tevoorschijn. Grote monumentale bomen (minimaal 50 jaar oud) zouden blijven. Helaas gingen die door die grondwerkzaamheden alsnog dood.

Kwalitatief zijn er geen gelijkwaardige bomen herplaatst. Voor geïnteresseerden: ik ben in het bezit van die bomenkaart. 

In 2018 kwam het plan Groen leeft. Integraal groenbeleid van de gemeente Zwijndrecht.

Ook daarna was het weer stil. 

In 2020 was er een carrousel op 14 september: Het belang van bomen voor de gemeente.

Hoe werken we in Zwijndrecht aan een gevarieerde, boomrijke leefomgeving? Hier sprak de gemeenteraad dinsdagavond 15 september over tijdens de behandeling van het Bomenbeleidsplan 2021 – 2030. De gemeenteraad ziet de waarde van het Bomenbeleidsplan, maar is ook kritisch over de manier waarop er met de compensatiemaatregel ‘een boom voor een boom’ wordt omgegaan. Daarnaast zijn er veel vragen over het opstellen van een waardevolle bomenlijst.

De gemeenteraad ziet het belang van bomen en groen. Bomen zorgen voor verkoeling tijdens een hete zomer en tijdens regenbuien nemen bomen veel water op. Ook zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit; er leven veel vogels en insecten in. Daarom is het goed dat er een beleidsplan is opgesteld waarin is beschreven hoe er de komende jaren wordt omgegaan met bomen. 

Een boom voor een boom

In het plan is ook de compensatiemaatregel ‘boom voor een boom’ als principe opgenomen. Voor elke boom die gekapt wordt, moet een boom terugkomen. In het plan is opgenomen dat er gecompenseerd kan worden door een groen dak toe te passen. De gemeenteraad is zeer kritisch op deze manier van compenseren. Wethouder Jacqueline van Dongen zegt toe dit punt aan te scherpen in het plan, zodat er in eerste instantie altijd geprobeerd wordt om een boom met een boom te compenseren, ook als dat niet kan op dezelfde plek. Dan wordt er gekeken naar een andere plek in de gemeente. 

U begrijpt dat niemand meer gelooft dat een boom voor boom een waarheid is. Wie controleert dit, wie neemt initiatief?

Bij elke kap meteen een nieuwe plek aanwijzen. U, gemeenteraad, doe het dan ook! 

En begin met de 180 bomen die bij Heerlijkheid ’t Hoff staan, te redden! Er is al dus een begin als je niet kapt. De bewoners zijn niet – net zoals ik – tegen huizen bouwen, maar een plan van hen – dat net zoveel te bouwen huizen bevat – wordt gewoon genegeerd.”

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.