Zwijndrecht gaat duurzaam

Zwijndrecht gaat duurzaam!
Een krachtig Zwijndrecht, klaar voor de toekomst. Een Zwijndrecht waar we trots op zijn. Waar het fijn wonen, werken en verblijven is én blijft. Waar we met elkaar kunnen blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Dat is wat we willen! En al dat moois willen we behouden, versterken en doorgeven aan toekomstige generaties. Een uitdaging die van iedereen inspanningen vraagt. Een duurzaamheidsopgave die we alleen samen kunnen realiseren.

Doorgaan op de oude weg is geen optie. Een duurzame relatie tussen mens en natuur vereist
een vernieuwde kijk. Een nieuwe blik op het energieverbruik, op waar energie vandaan komt en op het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Ook vraagt het om investeren in een
circulaire economie, waarbinnen grondstoffen hun waarde behouden en afval drastisch wordt
verminderd.

We kunnen niet wachten en moeten aan de slag. Stap voor stap. De kansen benutten die er
liggen. Dit vraagt om een slimme integrale aanpak; het programma Duurzaamheid. Een
programma waar de belangrijkste pijlers ‘Energie, klimaat en circulaire economie’ bij elkaar
komen. Alle ambities, projecten en activiteiten in één programma. Zo kunnen we meer bereiken.

Kunnen we dit alleen? Nee, we zijn er allemaal van. De duurzaamheidsopgave is een
gezamenlijke opgave. We bereiken de ambities alleen door samen te werken en
bewustwording, kennis en draagvlak te creëren. Communicatie, participatie en educatie is voor
de ontwikkeling en uitvoering van dit duurzaamheidsbeleid dan ook onontbeerlijk. Samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag. Het
programma heeft raakvlakken met alle sectoren.

We doen het dus samen. Iedereen op zijn of haar manier. Het kan groots, het kan klein. Doe
wat je kan en wat bij je past!

Jacqueline van Dongen
Wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energie

Klik op een afbeelding om het gehele duurzaamheidsprogramma van de gemeente Zwijndrecht in te zien 
De Gemeenteraad werd eveneens geïnformeerd en bijgepraat met een presentatie. Nieuwsgierig? Klik dan hier.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.