Beheer Weetpunt

Cees de Baat en Harrie de With zijn de beheerders van het Weetpunt.

Cees de Baat regelt de planning, houdt de agenda bij, zodat er
– bijvoorbeeld – geen dubbel-boekingen plaatsvinden, en hij coördineert de schoonmaak.

Harrie de With gaat over de rest: bevoorrading, techniek etc.

Mailen naar de beheerders kan via weetpunt@natuur-zw.nl
Het telefoonnummer van ‘t Weetpunt (078) 610 4517 (gebouw).

Doorlinken naar de pagina over de Werkgroep Weetpunt kan hier