v1 In de voetsporen van de monniken van Eemstein

prelaten 2

De grond waarop wij leven en lopen, heeft een rijke historie. Velen gingen ons voor in dit gebied rondom Devel en Kijfhoek. De namen in dit gebied verwijzen naar dit verleden. De Munnikensteeg dankt de naam aan de monniken die hier 600 jaar geleden leefden in het klooster Eemstein en de naam van de Vereniging Arboretum Munnike Park is zo verklaarbaar.

Ze leefden volgens de regel(s) van de “Moderne Devotie”, een beweging die ontstond uit onvrede met de verruwing en verloedering van kerk en samenleving.

Tegenwoordig is er een hernieuwde belangstelling voor. Daarin past deze wandeling, die de wandelaar over eeuwenoude paden kennis laat maken met het leven en denken van de monniken in dit gebied. Opdat eeuwenoude wijsheden doorgegeven kunnen worden aan de generaties na ons.
Lidy van der Lans Exler.

voetstappen 3

Uit het wandelboekje:
“De wandeling start bij ’t Weetpunt. Loop naar de Devel, ga daar op het fietspad rechts en direct bij het schelpenpad links. Loop naar de rotonde en steek de Munnikensteeg over. Ga dan rechtsaf, zo kom je op de OUDE Munnikensteeg.

Ga naar woonhuis nr. 65. Wat staat er in de tekst op het hek?

Juist: EEMSTEIN. Een historische plek! In 1435 bouwden de monniken hier hun klooster: klooster Eemstein.

monnikenwerk 3    monnikenwerk 2    monnikenwerk

Iedereen die wat grotere gebouwen wilde neerzetten, ging eerst op zoek naar een hoge en droge plek, liefst langs een droog pad en nabij een bevaarbare kreek, zoals de Devel. Deze bevaarbare kreken werden veel benut door de ontginnners van gronden en door handelaren, die in dit natte gebeid vrijwel alleen per boot hun waren konden vervoeren.
Klooster Eemstein stond oorspronkelijk ten zuiden van Dubbeldam. Die gebouwen werden gesticht door een rijke Dordtenaar op zijn grote buitenplaats. Hij trok geleerde monniken aan vanuit Windesheim bij Zwolle. De kloosterlingen ontwikkelden een gedachtengoed, dat we nu als meer vrijzinnig t.o.v. Rome zouden aanduiden. Men noemde dit de “Moderne Devotie”.

Meer informatie in het boekje, dat voor € 1,- te koop is aan de balie in ’t Weetpunt.
Een luttel bedrag voor zoveel Wetenswaardigheden.

In “de Brug” van 8 augustus ’12 verscheen een mooi artikel:
“Zeker aanbevelingswaardig!”  Zo eindigt de recensie van JW Schneider  in De Brug. Hij heeft de meest recente wandelroute kritisch beschouwd en daarvan verslag gedaan in De Brug van 8.8.2012. (pagina 13).
Zijn conclusie: de wandeltocht is zeker de moeite waard!
artikel nalezen? klik dan hier.