Bestuur SNLZW

Dagelijks bestuur:

Voorzitter
Jaap Zeilmaker
  voorz-st@natuur-zw.nl
Secretaris
Cees Roosendaal
078-6101879 secr-snlzw@natuur-zw.nl
Penningmeester
Gert de With
078-6185939 penningm-snlzw@natuur-zw.nl

Coördinatoren werkgroepen:

Flora & Fauna
Ron Stevense
078-6120366 vogelwg@natuur-zw.nl
Natuureducatie
Connie van Schaik
  natuureducatie@natuur-zw.nl Voor schoolgidsen: weetpunt@gmail.com
Ruimtelijke Ordening
Martin de Bruin
078-6102822 ro@natuur-zw.nl
Gebouw ’t Weetpunt
Cees de Baat
078-6104517 weetpunt@natuur-zw.nl