WG Ruimtelijke Ordening

Secretariaat: ro@natuur-zw.nl

Voorzitter:
Martin de Bruin
Oud raadslid in Zwijndrecht.
Secretaris:
Ad Kleiberg
Secretaris Stichting Schoone Nesse.
Wim Punt Veel kennis gebied Sophiapolder.
Arie Buitendijk Bestuur VMBH en oud bestuurder Waterschap IJsselmonde.
Hans Stoffer Bestuur VMBH en lid Milieuplatform Gemeente.