v7 Perenlaantje

Op de balie in ’t Weetpunt lag ooit een fraaie folder over de beroemde Perenlaan. De moeite van een wandeling meer dan ‘WAARD’. Helaas is die niet meer verkrijgbaar, maar de wandeling blijft uiteraard mogelijk.

Klik hier voor actuele informatie

De verstedelijking in de Zwijndrechtse Waard is nog steeds in volle gang. De bebouwing in de Volgerlanden is weliswaar vertraagd, maar gaat toch verder….. In het gebied rond het Peerenlaantje moeten zo’n 389 bomen worden gekapt, als voorbereiding op de Vinexwijk Volgerlanden Oost.

 perenlaantje_maart_2005b

Alleen de boogvormige Peerenlaan, en mogelijk 10 andere bomen blijven. De kapvergunning is aangevraagd en de gemeente Hendrik Ido Ambacht houdt op 27 september om 19.00 uur een inloopbijeenkomst in de Sophiahal.

Wie nog eens wil nalezen hoe de geschiedenis van het Peerenlaantje in elkaar steekt, kan terecht op de website van de Natuurvereniging Ridderkerk. Daar staat een mooie samenvatting. Klik hier.

In Noord-Holland bestaat een POMologische Vereniging. Zelfs daar is men begaan met de Peerenlaan. Klik hier voor hun kijk op onze Zwijndrechtse Waard!

Op onze oude site staat de onderbouwing van het standpunt van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Nalezen kan!  klik hier.

Uiteraard houden we de lezers op de hoogte van de gang van zaken.