De Hooge Nesse

Verslag van de openingsdag lezen? Klik hier !

OPENING HOOGE NESSE/VEERPLAAT 6 juli

logo_vogelwerkgroep  logo Zwijndrecht.logo HN-Vlogo_SNLZW scherp

Natuurfotowedstrijd Hooge Nesse/Veerplaat

Wedstrijd
Gemeente Zwijndrecht organiseert samen met de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat een natuurfotowedstrijd voor jong tot oud! Ontdek de natuur in uw regio door de lens van uw camera en ervaar wat dit prachtige natuurgebied in Zwijndrecht u kan bieden!

Stuur uw mooiste natuurfoto van het gebied Hooge Nesse vóór 1 augustus 2016 digitaal in naar natuur@zwijndrecht.nl. Iedereen kan mee doen! Klik op een afbeelding voor alle info in pdf, eventueel afdrukbaar

——————————————————————————————————–

10 november.
Filmpje over de Hooge Nesse op Youtube: https://youtu.be/unBMmnhyYvc
of klik hier.

———————————————————————————————————

30 september 2015:  de “beweegtuin” geopend. Verder lezen

26 augustus 2015: Frisbee golf parcours ingewijd. Verder lezen.

———————————————————————————————–

Op zoek naar het Bijenhotel? Klik dan hier

Voor een eerste indruk van de Hooge Nesse, klik dan op onderstaande afbeelding. 16 pagina’s met foto’s, etc. etc. 

wandelen op de Hooge Nesse 3

——————————————————————————————————–

Duurzame gebiedsontwikkeling Hooge Nesse

Om informatie gemakkelijk toegankelijk te maken staan hier onder een aantal links met specifieke informatie over de veranderingen die de polder de Hooge Nesse te wachten staan. Als er meer informatie los komt, wordt de lijst aangevuld.
———————————————————————————————————

Hooge Nesse rapport maart 2015

Zojuist (begin april 2015) verschenen: Rapport over de Hooge Nesse Polder.

Het was ‘even’ een klus, maar nu gereed en voor iedereen in te zien: het lang verwachte rapport over de Hooge Nesse Polder. Wat vliegt er? Wat broedt er? Wat leeft er? Wat groeit er? Lees, blader en snuffel. Je blijft je verbazen. Niet alleen dat er vrijwilligers zijn die dit soort zaken willen en kunnen uitpluizen, maar meer nog wat er mogelijk is in de natuur, ook in de randstad, ook aan de rand van Zwijndrecht, ook in de Zwijndrechtse Waard, als je je er maar niet al te veel mee bemoeit. Klik op de afbeelding voor het rapport.

De Hooge Nesse blijkt een interessant gebiedje, waar we zuinig mee moeten omgaan, maar waar we ook kunnen genieten.

—————————————————————————————————-

Dalton College Barendrecht, “Technasiummmers”, hartelijk welkom.
Klik hier voor jullie eigen pagina.

—————————————————————————————————-

Op 16 september ’14 werd tijdens de bewonersavond op het gemeentehuis door Ron Stevense, namens de Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard een commentaar op de Natuurkansenkaart van Zwijndrecht aangeboden aan het gemeentebestuur. Klik hier voor het hele bericht en meer informatie.

—————————————————————————————————–
juli 2014.

De concept fietsroutes naar de Hooge Nesse en de Wandelbrochure hebben een meer defintieve vorm gekregen. Ze zijn gedrukt in brochure vorm en o.a. verkrijgbaar op het gemeentehuis van Zwijndrecht, bij de bibliotheken in Walburg en Heerjansdam, bij hotel Ara en aan de balie in ’t Weetpunt. Hieronder ook downloaden als pdf. en indien gewenst zelf afdrukken. De moeite waard! Hieronder de meest recente versies.

Wandelen door Natuurgebied de “Hooge Nesse” in de Zwijndrechtse Waard

Fietsroutes naar ntuurgebied de “Hooge Nesse” in de Zwijndrechtse Waard

Of klik op een van onderstaande afbeeldingen om de folders te bekijken of af te drukken.

wandelen op de Hooge Nesse              fietsroutes Hooge Nesse

——————————————————————————————————–

19 juni 2014.

Zijn burgerinitiatieven eigenlijk wel democratisch? En past de eigen zeggenschap van bewoners over initiatieven in hun buurt binnen de representatieve democratie? Ja, stelt Alterra, onderdeel van Wageningen UR na onderzoek naar burgerinitiatieven op natuurgebied. Met een paper en een leernetwerk helpt Alterra overheden op weg die willen weten hoe ze kunnen samenwerken met burgers. Klik hier voor het hele artikel.

——————————————————————————————————–
16 juni 2014

Hieronder een bericht dat in eerste instantie niet veel met De Hooge Nes te maken lijkt te hebben, maar bij nader inzien… toch van belang i.v.m. met de ontwikkelingen. Zie hier:

Vorige week vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de natuurvisie. We (Natuur & Milieufederatie Zuid Holland) hebben dit zelf niet kunnen volgen, maar dankzij de collega’s van de ‘groene 11’ hierbij een verslagje van wat daarin gezegd is. Een kortere weergave van dat rondetafelgesprek is te vinden op het website van het IPO: http://www.ipo.nl/publicaties/tweede-kamer-laat-zich-adviseren-over-rijksnatuurvisie 

Daarnaast wordt er op dit moment al gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s voor de Prov. Staten verkiezingen van 2015. Samen met de terreinbeherende organisaties willen wij (Natuur & Milieufederatie Z-H) in de aanloop naar deze verkiezingen duidelijk onze stem laten horen zodat natuur, landschap en duurzaamheid zo goed mogelijk op de agenda van de provincie komen te staan.

Als eerste stap hierin hebben we bijgevoegde input voor de verkiezingsprogramma’s opgesteld. De onderstrepingen leiden naar links voor de betreffende documenten.

——————————————————————————————————–
10 juni 2014 Enkele weken geleden heeft de provincie de nieuwe website ‘Staat van Zuid-Holland’ gepubliceerd: http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/default.aspx

Op deze interessante website zijn allerlei feiten en cijfers overzichtelijk bij elkaar te vinden. Op deze website is ook de erg boeiende en relevante trendpublicatie over Zuid-Holland te vinden. Verder lezen? Klik hier.

——————————————————————————————————-

21 mei. Archief vondsten.
In een archief ontdek je meestal geen actuele zaken, maar soms kom je dingen tegen waarvan je denkt: speelde dat toen ook al? In 1990 en 1991 verschenen van de pas opgerichte Stichting Schone Nes een 6 tal nieuwsbrieven. De samenstellers hadden problemen met de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek – over de Hooge Nes polder! Het vertrouwen in milieugedeputeerden was ver te zoeken. Interesse? Klik dan hier.
(Andere ?) Actievoerders verspreidden aanplakbiljetten en ondertekenden die met MEP. Wat die afkorting inhield? Meerdere oplossingen zijn denkbaar. Maar klik hier voor een verzameling van die plakkaten in de vorm van een kalender voor 1993.
21 mei ’14 Archief vondsten.

—————————————————————————————————–
10 mei “De krant brengt de leugen in het land”
Berichtgeving in de Dordtenaar:
Peter Koster beweert in zijn verhaal dat Drechtse Stromen een voorstander zou zijn van windmolens in de Hooge Nesse. Jan de Keijzer heeft juist aangegeven dat ze volgens hem daar niet moeten komen (zie hieronder de betreffende dia uit zijn presentatie). Onderstaande dia toont de betrokken partijen die hebben gebrainstormd over wat er op de Hooge Nes wel en niet zou kunnen. Die partijen willen een burgerinitiatief op touw zetten om windmolens op de Hooge Nes te voorkomen, maar als die moeten komen…. ze elders te plaatsen (’t liefst langs de industriële rand van Zwijndrecht – Grote Lindt – dan zijn ze voor de bewoners het minst hinderlijk). Met wellicht de mogelijkheid om duurzaam Natuur op de Hooge Nes te bewerkstelligen (met de windmolens te financieren!) en recreatie en beweging te concentreren op Veerplaat Oost en West. De avond was ‘boeiend’, met meerdere sprekers die meerdere keren werden onderbroken en bevraagd door bezorgde raadsleden en -bewoners uit Heerjansdam. Door al die interrupties liep de avond behoorlijk uit en Jan was de laatste spreker. Ook hij werd geïnterumpeerd, vooral op het moment dat hij de Hooge Nes aanhaalde als voorbeeld voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

JR
Drechtse Stromen
——————————————————————————————10 mei ’14
———————————————————————————————- 9 mei ’14
De informatie avond in het gemeentehuis van 8 mei j.l. werd druk bezocht.
* Een verslagje ervan vindt u hier.
* Verontruste bewoners uit Heerjansdam hebben een open brief geschreven aan wethouder Mirck en de kersverse gemeenteraad. Klik hier om die te lezen.
Bij de buren aan de overkant van de Oude Maas, Gemeente Binnenmaas met o.a. Puttershoek als dichtstbijzijnde woonkern is eveneens het een en ander gaande.
* klik hier voor de nieuwsbrief van gemeente Binnenmaas, versie mei, en
* klik hier voor een serie vragen en antwoorden die de gemeente Binnenmaas voor haar bewoners beschikbaar heeft.
———————————————————————————————- 9 mei ’14

op 8 mei is de gemeenteraad bijeen om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op het gebied van Windenergie. Klik op deze regels voor de agenda voor die avond.

Verslag gebruikersdag over de Hooge Nesse in de zomer van 2010

Samenvatting toespraak van wethouder Henk Mirck t.g.v. de (her)opening van de Hooge nesse polder als natuurgebied (boomplantdag 2013)

Inrichtingplan t.g.v. de boomplantdag 2013

Verslag van de boomplantdag 2013 op de Hooge Nesse

22 januari 2014 verslag placemakingsbijeenkomst

Natuurlijk verder (Rijksnatuurvisie 2014)

Meer gedetailleerde plannen voor de Hooge Nesse 1ste kwartaal 2014

toelichting natuurkansenkaart voor Zwijndrecht (concept)

Ravotten;  ideeën voor kinderen om buiten te bewegen

Zwijndrecht mag dan wel JOGG gemeente zijn geworden (Jongeren ) Op Gezond Gewicht);
Ouderen hebben ook baat bij beweging. Voor Veerplaat West (inderdaad – ten W van Ara!) denken we aan ideeën om ouderen in de Buitenlucht te laten bewegen in een natuurlijke omgeving.

Bij de (her) inrichting van de Hooge Nes en Veerplaat Oost – en West staat dit zeker op de prioriteitenlijst. Klik op het onderstreepte deel van deze tekst.

Biodiversiteit in Zwijndrecht: biodiversiteits nota.

=====================================================================

De polder Hooge Nesse heeft zich de afgelopen jaren omgevormd van een slib- en gronddepot tot een aantrekkelijk natuurgebied. Het Project Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse is er om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor spelen, bewegen, duurzaamheid en educatie.

Polder de Hooge Nesse De Hooge Nesse was eerst landbouwpolder en daarna slib- en gronddepot. Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk bij Zwijndrecht. In september 2012 is het eigendom van de Hooge Nesse overgedragen van de gemeente Rotterdam aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De gemeente Zwijndrecht is hierdoor mede-eigenaar van de polder geworden. G.Z-H beheert de Hooge Nesse, dat zich heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijk natuurgebied.

“Groen doet goed” en “Bewegen in het Groen” De gemeente Zwijndrecht en het schap willen duurzaamheid en een gezonde leefstijl bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat meer kinderen de natuur opzoeken en meer mensen gaan bewegen in het groen. Daarom zijn twee werkprogramma’s ontwikkeld: “Groen doet Goed” en “Bewegen in het Groen”, waarbij natuurorganisaties als het IVN, provincie Zuid-Holland, Sportservice Zuid-Holland, JSO en anderen betrokken zijn.

Krachtig netwerk Het schap en de gemeente Zwijndrecht zoeken de samenwerking met (lokale) partijen uit onderwijs, sport, recreatie, natuur, openbare inrichting, zorg en welzijn, media en het bedrijfsleven om tot een breed gedragen plan voor de gebiedsontwikkeling te komen.