Natuur en Milieu-educatie

De coördinatie van de werkgroep natuur en milieu-educatie wordt verzorgd door:  Conny van Schaik en Geno Verstappen: weetpunt@gmail.com