Deltapoort

Samenwerken & samenhang

deltapoort

Organisatie Deltapoort

Deltapoort is een samenwerkingsverband van het Rijk, lagere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De Stuurgroep Deltapoort is eindverantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen en de voortgang. Alle besluiten van de Stuurgroep Deltapoort worden voorbereid door coördinatoren van de diverse betrokken partijen in het zogenoemde Coördinatieoverleg. Er zijn ook vijf werkgroepen. Deze werkgroepen hebben ieder een eigen thema. Al deze thema’s leveren een bijdrage aan de realisering van de doelen van Deltapoort. De thema’s zijn: Integrale Gebiedsvisie, Glastuinbouw, Economie, Quick Wins en Communicatie.

Wethouder Hamit Karakus (gemeente Rotterdam) is voorzitter van de Stuurgroep Deltapoort.

Het projectbureau van Deltapoort is gevestigd in het provinciehuis van Zuid-Holland. U kunt contact opnemen met het projectbureau via deltapoort@pzh.nl. Of u kunt bellen met Elly Koster, telefoon 070-441 8509.

Partners

De Stuurgroep Deltapoort bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de volgende partijen:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Ridderkerk
 • Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Barendrecht
 • Regio Drechtsteden
 • Stadsregio Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Ministerie EL&I
 • Ministerie van IenM
 • Provincie Zuid-Holland

Voor actuele informatie over Deltapoort, klik hier.