v3 ’t Waalpad

Samen maken we het Waalpad mooi!

Wie helpt mee?

Op zaterdag 9 april a.s. van 10.00-13.00 uur organiseren we een bijeenkomst voor vrijwilligers om met elkaar Het Waalpad te onderhouden. Het Waalpad ligt naast de schaatsbaan langs de Molenweg in Heerjansdam.
De bijeenkomst is bedoeld om met elkaar een nieuwe start te maken om het Waalpad op te knappen en weer mooi te maken.

Samen aan het werk in het groen

Vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om met elkaar Het Waalpad op te knappen.
Leeftijd is niet belangrijk en ervaring is niet vereist.

De werkzaamheden zijn niet zwaar en wij kunnen alle hulp gebruiken. 
Het werk dat we gaan doen is o.a. het uitstrooien van houtsnippers, het schoonmaken van vogelnest-kasten en het verwijderen van overmatige begroeiing. Tuingereedschap is aanwezig en begeleiding kunnen wij bieden.​

Natuurlijk maken we er ook een gezellige dag van waarbij wij zorgen voor een hapje en een drankje. We verzamelen op de parkeerplaats bij de Activiteitenvereniging. Iedereen is van harte welkom en vooraf aanmelden is niet nodig!

De ontwikkeling van het natuureducatieve Waalpad in Heerjansdam

Het Waalpad werd rond 1958 aangelegd als fietspad tussen het dorp Heerjansdam en het zwembad. De schaatsbaan was toen nog gewoon weidegrond waar koeien graasden. Later ontstond uit de wei de huidige schaatsbaan. Het sportpark Molenwei bestond nog niet en het rangeerterrein Kijfhoek stond nog in de kinderschoenen. Het pad is 350 meter lang en loopt vanuit het dorp in noordwestelijk richting langs het Waaltje via de schaatsbaan en langs het zwembad tot aan het terras van het huidige restaurant de Waal. Het Waalpad viel gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van het recreatieschap Zuid-Holland, het Waterschap en de gemeente Heerjansdam. Waar de grenzen van ieders verantwoordelijkheid liepen, was zelfs de betrokken partijen onduidelijk. Mede daardoor werd het slecht onderhouden en kende het uiteindelijk weinig variatie in flora en fauna.

Op initiatief van Arno Hol van de Vereniging Milieubelangen Heerjansdam heeft het Waalpad in 2003 een natuureducatieve bestemming gekregen en werden beheerscontracten afgesloten met het Waterschap en de gemeente Zwijndrecht. Het recreatieschap had al eerder zijn bevoegdheden overgedragen aan de gemeente Zwijndrecht. In de strijd tegen de steeds meer oprukkende industrialisatie en bebouwing bleef dit unieke stukje natuur daarmee voor Heerjansdam behouden.

Bloembedjes:

Om te beginnen werden er een tiental bloembedjes langs de route aangebracht, met zaaibloemen en bloembollen. Het hele seizoen daarna kon men al gelijk genieten van allerlei soorten bloemen in diverse kleuren en de vogels en insecten die daarop afkwamen. In de loop van de tijd is het aantal zaaibedjes drastisch uitgebreid. De perkjes worden onderhouden, maar het is ook de bedoeling dat na de bloei het bloemenzaad in de grond zakt en daar volgend jaar weer een zelfde- of nog meer gevarieerde bloemenpracht vormt.

Vogel- en vleermuiskasten:

De langs het Waalpad aangebrachte vogel- en vleermuiskasten blijken na controle gemiddeld voor ruim 40% bezet te zijn met veelal koolmezen. Opmerkelijk was een koolmezennest in een spechtennestkast ! Ook de vleermuizenkasten blijken inmiddels bemand te zijn.

Paddenpoel:

Sinds november 2005 is het Waalpad op een gedeelte van de schaatsbaan een heuse paddenpoel rijker, die in het voorjaar van 2006 al werd bevolkt door kleine padden, kikkers en veel insecten. De uitgegraven grond werd langs de Waaloever gestort en vormt daar sinds begin 2007 de oeverzwaluwwand. In de verticale wand daarvan aan de oeverzijde zijn over de gehele breedte een tiental nestgaten uitgegraven en vervolgens volgestopt met rivierzand. Of  de oeverzwaluwen de nestjes al hebben gevonden is onbekend.

Vogelwaarneemscherm:

Op een prachtige locatie is een vogelkijkscherm aangebracht, van waarachter je uitkijkt over de Waal en je de diverse vogels kunt bewonderen zonder ze te verstoren. Ook kunnen in het voorjaar in de rietkragen weer veel nestelende vogels worden bekeken. En niet te vergeten ….als alles goed gaat, kun je ook kijken naar de aanvliegroute van de oeverzwaluwen en hun nesten in de oeverzwaluwwand.

Knotwilgenlaantje:

Heel bijzonder is ook het in 2007 aangelegde knotwilgenlaantje. Het is maar ca./ 50 meter lang, maar het is een pracht om te zien. De gepootte knotwilgen zijn  allemaal aangeslagen en de eerste knotwilgentakken kunnen naar verwachting in de winter van 2010-2011 worden geknot. De takken worden vervolgens weer gebruikt aan het Waalpad.

Paddestoelen:

Langs het Waalpad is een grote variatie aan paddestoelen ontstaan. Niet alleen op de daar liggende boomstronken, maar ook gewoon in het gras krijgen paddenstoelen van alle soorten en kleuren de kans om in alle rust al hun schoonheid te tonen.

Vrijwilligers:

Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur wordt er een natuurklusochtend gehouden met vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers, variërend van 8 tot 80 jaar, wordt het niets met dit soort ontwikkelingen en initiatieven. De huidige vrijwilligers beleven veel plezier aan het klussen, ze houden het Waalpad onkruidvrij en ruimen de rommel op. Verheugend is ook dat na overleg met het bestuur van de Activiteitenvereniging, het clubhuis op deze klusochtenden steeds als uitvalbasis mag worden gebruikt.

De toekomst:

In 2010 worden er natuurwandelingen met natuurgidsen georganiseerd. Langs de route worden insectenflatjes of – zuiltjes geplaatst. Ook wordt er nog een rustplek- en/of natuur-instructie hut van wilgenstokken langs het Waalpad aangebracht en zullen op korte termijn langs de route nog meer natuurinformatiebordjes worden geplaatst. De twee schoolbesturen zal worden gevraagd een gedeelte van hun natuuronderwijs op locatie te komen doen.

Sponsors:

Voor dit soort initiatieven en ontwikkelingen blijft ook steeds geld en materieel nodig van donaties, schenkingen en sponsoring. Dat komt niet vanzelf en vergt nog (te)veel energie. Sponsoring bestaat dus uit financiële-, materiële- of persoonsgebonden hulp. Geïnteresseerde sponsors en donateurs kunnen ook voor een gering bedrag (een gedeelte van) het Waalpad adopteren en sponsoren.

Vitrine Weetpunt:

In het Weetpunt is een speciale vitrine ingericht die speciaal gaat over het Waalpad.

Fietsroutes:

Er zijn in het Weetpunt fietsroutes aanwezig die u door het polderland leiden naar het Waalpad en terug.

Folders:

In het Weetpunt zijn folders beschikbaar van het natuureduactieve Waalpad.

U bent van harte uitgenodigd om eens te komen kijken langs het Waalpad.

(Zie voor verdere informatie ook de website http://www.waalpad.nl/)
Namens de vrijwilligers en de Vereniging Milieubelangen Heerjansdam;
Arno G. Hol (projectleider Waalpad)