Werkgroep ’t Weetpunt

Werkgroep ’t Weetpunt

De werkgroep ’t Weetpunt werkt zelfstandig, onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard.

Doel
De werkgroep ’t Weetpunt heeft als doel de inwoners van de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord) op allerlei manieren kennis te laten maken met natuur en landschap. Een veelzijdig onderwerp. Geprobeerd wordt het bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt tot een up-to-date kennis en informatiecentrum te laten worden, van waaruit ook naar buiten opgetreden zal worden, bijvoorbeeld naar scholen en bejaardenhuizen; evengoed als naar de (min of meer) toevallige bezoeker of passant.

Organisatie van de werkgroep ’t Weetpunt

De werkgroep ’t Weetpunt heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en daarnaast vijf coördinatoren van de vijf subwerkgroepen, gecomplementeerd met een enkele adviseur.

* Werkgroep gastvrouwen en -heren
* Werkgroep huishoudelijke dienst en onderhoud
* Werkgroep multimedia
* Werkgroep natuur- en milieueducatie
* Werkgroep tentoonstellingen

De subwerkgroepen hebben een grote mate van zelfstandigheid met een eigen opzet, jaarplan en een met “de Stichting” overeengekomen jaarlijks budget.

* Werkgroep gastvrouwen en -heren.
In deze werkgroep zijn de gastvrouwen en -heren vertegenwoordigd die tijdens de openingstijden van ’t Weetpunt de baliediensten verzorgen. Zij zijn “het gezicht naar het publiek”. Zij heten de bezoekers welkom en zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast zorgen ze o.a. voor koffie en thee en voor het afspelen van informatieve films.

 

* Werkgroep huishoudelijke dienst en onderhoud
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnen- en buitenzijde van ’t Weetpunt en de daarbij behorende werkschuur. Met name de kleine werkzaamheden worden door de vrijwilligers zelf gedaan. Daarnaast onderhouden ze contacten met bedrijven en gemeente voor eventueel grote of specifieke onderhoudswerkzaamheden.

* Werkgroep multimedia
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de multimedia apparatuur in ’t Weetpunt. De medewerkers zorgen ervoor dat alles goed werkt en geven waar nodig uitleg aan de vrijwilligers die er mee moeten werken. Ook kunnen zij voor presentaties zorgen. Het beheer van de website wordt door deze werkgroep uitgevoerd.

* Werkgroep Natuur- en Milieu-Educatie.
Deze werkgroep houdt zich bezig met Natuur en Milieu Educatie (NME). De laatste jaren vooral voor de jeugd door middel van de jeugdnatuuractiviteiten, maar in de toekomst ook steeds meer voor volwassenen.

* Werkgroep tentoonstellingen
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in ’t Weetpunt, zowel voor de wisselende als de vaste onderdelen. Er wordt naar gestreefd om enkele keren per jaar een nieuwe tentoonstelling neer te zetten op het gebied van natuur en milieu en met speciale aandacht voor de Zwijndrechtse Waard. Daarnaast is deze werkgroep ook verantwoordelijk voor de opbouw van een kennisbibliotheek. Oproep!!! Als u na het lezen van bovenstaande informatie denkt “dat is ook iets voor mij!”, schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met onze voorzitter, zie contact). 

Tentoonstellingen:

In het voorjaar van 2022 wordt gewerkt aan een EXPO over Bevers. Zie de homepagina voor de actueelste informatie.

Eerder te zien:

Vanaf eind november 2018 tot medio februari 2019 liep de expo “van de Regen in de drup”. Een expo over groene daken. De gedachte erachter is, dat Landschap niet alleen het buitengebied in de Zwijndrechtse Waard betreft, maar evengoed het landschap binnen de bebouwde kommen. Klik hier voor een uitgebreide impressie.

“Sneeuw”.

tuinvereniging “de Amateurtuinder” bestaat 50 jaar…. Echt iets voor tuinliefhebbers…. en, …. zagen we een bekend gezicht? ….

“Cycli in de Polder.”
Uit Wetenswaard: “….. elk jaar die cyclus in de natuur. We weten wat we aan bloemen en bloeiende bomen verwachten kunnen. We kennen de namen van de vogels die nu wegtrekken, door de polder heen trekken, of hier juist weer terug komen. De vraag is wanneer en met hoeveel? Hoeveel nesten zullen er gebouwd worden, hoeveel jong leven zullen we zien opgroeien in het park? En natuurlijk zijn er ook die lastposten weer. Onkruid zal overal opschieten, op plekken waar wij het niet willen hebben. Naast onschuldige zweefvliegjes zullen er ook weer wespen zijn en spinnenwebben voor de ramen…….”

 “Bekijk ’t maar”

“Werken met waarden”

“Waterwijzer”

De doelstellingen van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard vormen de leidraad waarlangs het werk gedaan zal worden, zoals:
* Het stimuleren en coördineren van activiteiten van organisaties die zich bezig houden met natuur en landschap in de Zwijndrechtse Waard en het samenwerken met zulke organisaties, zoals IVN, KNNV, Vereniging Arboretum Munnike Park en andere regionale centra op het gebied van natuur & landschap.
* Het geven van informatie over natuur en landschap in het bijzonder de Zwijndrechtse Waard.
* Het exploiteren en beheren van projecten op het gebied van natuur en landschap, zoals bezoekerscentra.
* Het bevorderen van de aanleg, in stand houden, c.q. herinrichten van groengebieden in de Zwijndrechtse Waard.
* Het tegengaan van ontwikkelingen die natuur en landschap in de Zwijndrechtse Waard bedreigen.
* Het publiek en de bestuursorganen alsmede de burgerij helpen de open ruimte in de gehele Zwijndrechtse Waard zo natuurlijk en landschappelijk verantwoord mogelijk te doen beheren.