Kinderen voeden ouders op tot duurzaam gedrag

Waarom is het zo nuttig dat de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard zich inspant om kinderen, hetzij in schoolverband, hetzij op woensdag- en zaterdagmiddag bij de natuur te betrekken? ’t Antwoord leest u hieronder.

Bron: Trouw/Verdieping 15 februari 2013 Duurzaamheid en Milieu.

Ad Bergsma:
Voorlichting over natuurbehoud aan kinderen, maakt dat hun ouders zich groener gaan gedragen. Dit is volgens het vakblad “Environment Research Letters” voor het eerst aangetoond op de Seychellen, de eilandengroep in de Indische oceaan.

Op de Seychellen krijgen alle kinderen te maken met natuurclubs op school. Het belang van het behoud van plant- en diersoorten wordt zo met de paplepel ingegoten, maar de aandacht strekt zich nauweklijks uit naar de omgeving waarbinnen die soorten moeten overleven. Met name de drassige grond wordt de laatste jaren bedreigd door veranderingen in beheer, zwerfvuil en afvalwater.

Een aantal natuurclubs op het eiland Mahé nam leerlingen daarom mee om ter plekke te laten zien wat er op deze natte gronden misgaat. Het gevolg van de excursie is dat niet alleen kinderen, maar ook hun ouders hun kennis over de problemen met drassige grond vergroten. Bovendien blijken ouders zich anders te gaan gedragen. Ze gaan bijvoorbeeld zuiniger om met water en nemen vaker een douche in plaats van een bad. Opvallend genoeg hebben ouders helemaal niet in de gaten waar ze hun kennis en inspiratie vandaan hebben.

De Engelse hoofdonderzoeker Peter Damerell meent dat zijn onderzoek een belangrijke vraag benantwoordt voor natuurbeschermingsorganisaties. In deze kring bestaat veel discussie over de beste doelgroep. Wie zich richt op kinderen, kan hen misschien een heel leven voor de groene zaak winnen. Bovendien hebben kinderen minder last van moeilijk af te leren gewoonten die schadelijk zijn voor de ecologie. Met kinderen is het gemakkelijker een nieuw begin te maken. Hier staat echter tegenover dat veel problemen in de natuur vragen om snel ingrijpen. Alleen volwassenen hebben daar de macht en de middelen voor.

Kinderen blijken in dit nieuwe onderzoek een belangrijke ingang te zijn voor het hart en het hoofd van hun ouders. Als kinderen van natuur houden, doen ouders meer hun best die te beschermen. Het WNF bereikt met het kinderblad TamTam, niet alleen de achterban van de toekomst, maar ook met de beslissers van nu.