Algemeen Bestuur SNLZW

 

Post adres: Postbus 1206, 3330 CB Zwijndrecht
Voorzitter Wim Los tel: 078-6100586 voorz-st@natuur-zw.nl
Secretariaat & sponsoring Cees Roosendaal tel: 078-6101879 secr-snlzw@natuur-zw.nl
Penningmeester Gert de With tel: 078-6185939 penningm-snlzw@natuur-zw.nl
coördinatoren:
Werkgroep Flora & Fauna  Ron Stevense tel: 078-6120366 vogelwg@natuur-zw.nl
Natuureducatie Lidy van der Lans-Exler tel: 078-6812629 natuureducatie@natuur-zw.nl Voor schoolgidsen: weetpunt@gmail.com
Ruimtelijke Ordening Martin de Bruin tel: 078-6102822 ro@natuur-zw.nl
Gebouw ‘t Weetpunt Cees de Baat tel: 078-6104517 weetpunt@natuur-zw.nl