Ontwikkelingen rond het Waalbos

Landschapswal Waalbos Zwijndrecht 
Een natuurlijke barrière tussen natuur en spoor

Het zicht en geluid wegnemen van de spoorlijnen en tegelijkertijd een extra recreatieve invulling geven aan het Waalbos én de ontwikkeling van verschillende typen natuur mogelijk maken. Dat is wat we willen realiseren met de aanleg van een landschapswal aan de zuidrand van het Waalbos. Staatsbosbeheer heeft de wens om de zuidkant van het recreatieve natuurgebied Waalbos Rijsoord beter af te scheiden van het naastgelegen spooremplacement en de natuur in het gebied te versterken en afwisselender te maken. Om dat te realiseren, hebben Staatsbosbeheer en Grondbank GMG de handen ineengeslagen. Grondbank GMG is gespecialiseerd in het multifunctioneel toepassen van herbruikbare grond en waterbodem. Klik op de afbeeldingen hierboven en onder om veel meer te lezen over deze plannen.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.